Tutvu Miridoni veepuhastusseadmetega

Tagasi Lisatud:

Miridoni tegevusalaks on joogi- ja tarbevee puhastusseadmete, veetöötlusjaamade ja pumplate projekteerimine, müük, paigaldus ja hooldus.

Meie kliendid on väiketarbijatest korterite ja eramajade elanikud, laborid, hotellid, asulad ja linnad, katlamajad, toiduainete- ja tööstusettevõtted.