Külastajale - ET Infokeskuse seminaride ajakava

10:45 - 16:15

Katuse- ja fassaadipäev

Uued standardid ja tootelahendused

10:45 - 11:10

Registreerimine

11:10 - 11:20

Seminari avamine ja värsked katuse - fassaadiuudised Euroopast

Enno Rahuoja, MA, SFS intec vastutav spetsialist

11:20 - 11:30

Uus raamat krohviga fassaadisoojustuse liitsüsteemidest

Kea Siidirätsep, MSc, ET Infokeskuse AS

11:30 - 12:15

Probleemid kaldkatuste ehitusel. Loodava EVS aluskatuse ehituse standardi tutvustus

Christopher Raitviir, katusemeister, Eksklusiivehitus OÜ peaspetsialist

12:15 - 12:50

Uued 07.2018 nõuded kinnitusvahenditele, keskkond, kasutusiga

Enno Rahuoja, MA, SFS intec vastutav spetsialist

12:50 - 13:20

Kohvipaus

13:20 - 14:00

Katuseaknad ja suitsuluugid lamekatustele

Toomas Aavisto, Velux Eesti OÜ peaspetsialist

14:00 - 14:40

Korstende läbiviigud (läbiviik aurutõkkest, aluskattest, veetihe kate katusel)

Urmas Danil, Monier OÜ peaspetsialist

14:40 - 15:40

ISOVER lamekatuse lahendused ja STYROFOAM pööratud katuse lahendus. ISOVER lahendused kaldkatustele ning välisseintele

Indrek Sniker, MSc, dipl. ehitusinsener ja Ardi Salus, MSc, Saint-Gobain Ehitustooted AS

15:40 - 16:00

Kohtupraktika näiteid, kui eirad täislahendusi ja pakud välja „hea“ aga mittetöötava alternatiivi

Kaarel Sahk, MSc, Volitatud ehitusinsener tase 8, EMÜ lektor

16:00 - 16:15

Küsimused-vastused, tunnistused

10:30 - 15:00

Standardi EVS 812-7:2018 uustöötluse „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ tutvustus

Rait Pukk, MSc, Sisekaitseakadeemia, Tuleohutuse ja inseneriainete õppetooli juhataja

10:30 - 11:00

Registreerumine

11:00 - 12:30

Hoonete kandekonstruktsioonide tulepüsivuse nõuded ja erisused

Tule leviku tõkestamine. Hoone väline tuleohutus, ehitusmaterjalide kasutamise piirangud tulenevalt tuletundlikkusest – muutused senisega võrreldes. Tuletõkketarindid

12:30 - 13:00

Kohvipaus

13:00 - 14:30

Tuleohutuspaigaldised

Evakuatsiooni tagamine. Kuidas tagada piisav evakuatsiooniaeg? Päästemeeskonna tegutsemisvõimalused ja ohutus.

14:30 - 15:00

Küsimused-vastused, tunnistused

Koolitus on mõeldud projekteerimis- ja ehitustöödega seotud isikutele ning keskendutakse peamiselt muudatuste ja uute regulatsioonide selgitamisele standardi uustöötlusega seonduvalt.

10:30 - 16:00

Kaasaegsete ehitusmeetodite rakendamise praktikatest

10:30 - 11:00

Registreerumine

11:00 - 11:45

Kaasaegsete ehitusmeetodite rakendamise hetkeseis Eesti Vabariigis

Kaarel Sahk, MSc, Volitatud ehitusinsener tase 8, EMÜ lektor

11:45 - 13:15

Mudelprojekteerimise koordineerimine läbi kogu protsessi

Siim Saidla, TTK ehitusinsener, OÜ PNL vastutav spetsialist

13:15 - 13:45

Kohvipaus

13:45 - 14:45

Kaasaegsete ehitusmeetodite kasutamise süsteemne lähenemine

Margarita Leonova, TTÜ doktorand, Novarc Group AS projekteerimise projektijuht

14:45 - 15:30

Kaasaegsed lepinguvormid ehitiste ja rajatiste realiseerimisel

Enn Tammaru, MSc, Volitatud ehitusinsener tase 8, Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor

15:30 - 16:00

Küsimused-vastused, tunnistused

18. oktoobri seminar:

  • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele, õpetajatele ja Katuseliidu liikmetele 30 EUR.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,2 täiendõppe arvestuspunktiga.

19. oktoobri seminar:

  • Osavõtutasu 60 EUR, üliõpilastele ja kutseõppeasutuste õpetajatele 30 EUR.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,0 täiendõppe arvestuspunktiga.

20. oktoobri seminar:

  • Osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerumine.
  • Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu 4,4 täiendõppe arvestuspunktiga (eelregistreeritud kuulajatele).

Rohkem infot ning registreerimine: http://ehituskeskus.ee/uudised/seminarid-tartu-ehitusmessil/

Seminariprogrammi viib läbi ET Infokeskuse AS