Külastajale - Seminaride ajakava

11:00 - 15:30

EHITUSKESKUSE SEMINAR

Liginullenergiahooneks rekonstrueerimine – utoopia või atraktiivne võimalus

11:00 - 11:30

Registreerumine

Osavõtt tasuta, vajalik eelregistreerimine: www.ehituskeskus.ee, info: 660 4555

11:30 - 12:00

Elamukvartali liginullenergia kvartaliks kujundamise idee ja selle idee realiseerimise kavandamine

Raimond Tamm, MSc, Tartu regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige

12:00 - 12:45

Hruštšovkade sisekliima uuringutest

Jaan Miljan, PhD, EMÜ professor

12:45 - 14:00

Tehniliselt korrektsed insenersõlmed liginullenergia hoonele

Maksim Zelenski, Structure Engineering OÜ

14:00 - 14:50

Nõudluspõhine ventilatsioon

Toomas Kolk, MSc, Intelivent OÜ

14:50 - 15:20

Taastuvenergiaseadmete integreerimine olemasolevate seadmetega

15:20 - 15:30

Küsimused – vastused, tunnistused

Ajakavas võib tulla täiendusi, tunnistused Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega (ainult eelregistreeritud osalejatele)

10:00 - 15:00

MTÜ ESAKODA SEMINAR

Energiasäästu Arenduskoda seminar sarjas “Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?”

10:15 - 10:30

Registreerimine ja hommikukohv

10:30 - 10:50

Sissejuhatus teemale, energiasäästlik mosaiik

Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA

10:50 - 11:15

Eluasemevaldkonna toetusmeetmed

Regina Michaelis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, ehitus- ja elamuosakonna nõunik

11:15 - 11:40

Liginullenergia hoonetest

Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor

11:40 - 12:05

SmartEnCity

Merit Tatar, Balti Uuringute Instituut

12:05 - 12:30

Soojus heitveest

Meelis Voolmaa, Eesti Energiasäästu Assotsiatsioon

12:30 - 12:45

Kohvipaus

12:45 - 13:10

Soojuspumbad

Ait-Nord OÜ

13:10 - 13:35

Devi küttesüsteemide lahendused

Vahur Parve, Danfoss AS

13:35 - 14:00

Ventilatsioon vastavalt vajadusele

Viljo Kaul, Termex OÜ

14:00 - 14:25

Päikeseenergiast elektrienergia

Ander Pukk, Naps Solar Estonia OÜ

14:25 - 14:50

Korterelamu renoveerimisega saavutatav energia ja rahaline sääst

Lembit Ida, Bravoberg OÜ

15:00 - 18:00

KLAASLAHENDUSED KAASAEGSES ARHITEKTUURIS JA TEHNILISED VÕIMALUSED

SAINT-GOBAIN GLASS ESTONIA SE / BU BALTIKLAAS

15:00 - 15:15

Saint-Gobain Glassolutions tutvustus

Martti Kork, Saint-Gobain Glassolutions Baltiklaas

15:15 - 16:00

Saint-Gobain Glassolutions lisandväärtusega eritooted ja nende kasutusvõimalused

Maciej Makowski, Saint-Gobain Glassolutions Polska (ettekanne inglise keeles)

16:00 - 16:20

Saint-Gobain Glassolutions innovatiivsed siselahendused

Marko Lamp, Saint-Gobain Glassolutions Baltiklaas

16:20 - 16:40

Kohvipaus

16:40 - 17:00

Saint-Gobain Glassolutions tehnilised lahendused ja nende kasutusvõimalused; veebiajakiri FirstGlass

Maciej Makowski, Agneta Jõepere, Saint-Gobain Glassolutions

17:00 - 17:30

Saint-Gobain Isoveri tõhusad isolatsioonilahendused ning tehnilised lahendused arhitektidele

Ardi Salus, Saint-Gobain Ehitustooted

17:30 - 18:00

Avatud vestlusring küsimustele

14:30 - 16:00

SEMINARID VÄIKESES SEMINARIRUUMIS

12:30 - 14:30

Kuidas kontrollida kõrgtööde varustust ja täita vajalikud dokumendid

Taavi Lukas, Kukkumiskaitse

14:30 - 15:00

Koostöövõrgustik ADAPTER tutvustab interaktiivsed lahendusi kodu loomiseks

3D tehnoloogia abil saab oma vajadustele ja võimalustele vastava kodumaja luua ning selle otse tehasest ära tellida. Esitleme modulaarseid puidust eramaja ja suvemaja lahendusi. Renee Puusepp, Eesti Kunstiakadeemia

15:00 - 16:00

Ergonoomilised lahendused kontoris ja kodus – muuda enda töö mugavaks!

Triinu Sirge, ergonoom MSc, Eur.Erg., Ergoway OÜ

10:00 - 14:30

MTÜ ESAKODA SEMINAR

Energiasäästu Arenduskoda seminar sarjas “Energiasäästlik mõtteviis hoonetes – kuidas tegutseda?”

10:15 - 10:30

Registreerimine ja hommikukohv

10:30 - 10:50

Sissejuhatus teemale, energiasäästlik mosaiik

Ragnar Kuusk, MTÜ ESAKODA

10:50 - 11:15

Küttesüsteemide lahendused

Marko Moring, Danfoss AS

11:15 - 11:40

Päikeseenergia kasutamisest

Anrebell OÜ esitlust kommenteerib R. Kuusk

11:40 - 12:05

Päikeseenergial töötav ventilatsiooni-ja küttepaneel

Pärt Põldemaa, Ventpanel OÜ

12:05 - 12:30

Bioenergia kasutamine

Ahto Oja , Mõnus Minek OÜ

12:30 - 12:45

Kohvipaus

12:45 - 13:10

Soojuspumbad

Ait-Nord OÜ

13:10 - 13:35

Korterelamu renoveerimisega saavutatav energia ja rahaline sääst

Lembit Ida, Bravoberg OÜ

13:35 - 14:00

Ventilatsioon vastavalt vajadusele

Viljo Kaul, Termex OÜ

14:00 - 14:25

Päikeseenergiast elektrienergia

Ander Pukk, Naps Solar Estonia OÜ

14:25 - 14:30

Kokkuvõte, lõpetamine

*Ajakavas võib tulla muudatusi.